Aktualności

O Centrum

Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu jest jednostką organizacyjną o charakterze dydaktycznym oraz sportowym powołaną do realizacji szeroko rozumianej kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim naszej uczelni.

Kontakt

Kierownik Sekcji Obsługi Centrum
mgr Anna Cała
tel. 52 32 31 702
kom. 502 593 509
e-mail: anna.cala@ukw.edu.pl

Sekretariat Studium Wychowania Fizycznego

Sprawy dot. wychowania fizycznego
mgr Justyna Kielińska
tel. 52 32 31 717
e-mail: justyna.kielinska@ukw.edu.pl
swf@ukw.edu.pl
 
ul. Sportowa 2, p. 205
85-091 Bydgoszcz

Sprawy dot. sportu
mgr Magdalena Lewandowska
tel. 52 32 31 714
e-mail: magdalena.lewandowska@ukw.edu.pl
ul. Sportowa 2, p. 307
85-091 Bydgoszcz

Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu
ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz